Psykodynamisk psykoterapi

 

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi vilket innebär;

att med hjälp av relationen till en psykoterapeut bearbeta inre konflikter och förändra psykiska mönster. Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och inre resurser, komma igenom en kris eller förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av den egna livssituationen.

Vanligen sker psykoterapin med stor regelbundenhet, på samma tid och plats 45 minuter en gång i veckan, men tid och frekvens kan variera. Du väljer själv vad Du vill tala om, men från aktuella händelser går ofta vägen tillbaka i minnen och tidigare upplevelser.

Kontakten kan vara kortvarig och avgränsad eller långvarig och fördjupande. Psykoterapin syftar till att förstå och utnyttja dynamiken både i näraliggande händelser och i tidigare upplevelser. Relationen till psykoterapeuten användes för att förstå sig själv och bygga upp sin egna styrka, fördjupa den egna livstolkningen och åstadkomma större valfrihet i livet. Psykoterapeuten ställer sin yrkeskompetens och erfarenhet till förfogande för att nå dessa mål.

Anledningen till att söka kan vara;                                                                              

  • utbrändhet, trötthetssyndrom
  • depressioner
  • livskriser, sorger och förluster av olika slag
  • bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation
  • existentiella livskriser
  • relationsproblem i yrkesliv och/eller privatliv
  • långvariga personliga konfliktsituationer som ofta påverkar både arbetsliv och privatliv.
  • otillfredsställelse med livssituationen som helhet.

Psykodynamisk psykoterapi är verksamt och hjälpsamt visar forskning.

Tidsskrift for Norsk psykologforening – Effekt av langvarig psykodynamisk terapi, Vol 50, nummer 3, 2013, side 260-262. Hämtad 21 mars 2017.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=317195&a=3

 

Jag finns på en privat mottagning,  lugn och ro. Du behöver inte anmäla Dig i en lucka, ingen kö och människor som sitter på varandra i ett väntrum.