Priser

Pris för individualterapi 45 minuter, är 900 Nkr inklusive 25% moms.

Då vi har en överenskommelse, ett muntligt kontrakt om psykoterapi, ansvarar Du ekonomiskt för din tid även om du inte utnyttjar den. Avbokning senast 48 timmar innan överenskommen tid.