Priser

Pris för individualterapi 45 minuter, är 900 Nkr inklusive 25% moms.

Då vi har en överenskommelse, ett muntligt kontrakt om psykoterapi, ansvarar Du ekonomiskt för din tid även om du inte utnyttjar den. Avbokning senast 48 timmar innan överenskommen tid.

 

Är du student eller ? med begränsad ekonomisk resurs? Hos mig finns utrymme för resonemang om just din specifika situation.