Korttidsterapi

 

Korttidsterapi är en form av dynamisk psykoterapi, ISTDP (Intensive short term dynamic therapy) där du kommer med specifika önskemål förändring . Kanske att det är en just nu pågående relation eller situation vilken upplevs som störande i ditt liv som skall vara i fokus. Du fattar inte vad det är som sker. Varför gör Du så här och varför beter sig andra på detta viset? En psykoterapi där klientens tänkande utmanas till förmån för en känslomedvetenhet av en psykoterapeut sittandes mitt emot, långt ifrån bilden av terapeuten som sitter bakom klienten som ligger på en soffa. Terapeuten är  aktiv och klienten  likaså i  samarbete.

Hämtad 21 mars 2017 från Tidsskrift för Norsk psykologförening – Vol 50, nummer 8, 2013, side 781-789  Affektfobi-terapi: Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi  http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=329251&a=3

 

 Beslut om hur terapier skall fortgå tas av psykoterapeuten i samråd med klienten och en tänkt korttidsterapi kan mycket väl bli en långtidsterapi. En lång terapi i långsamhetens lov där mer omfattande förändring till frihet för den egna personen önskas.

 

 

Innan terapi startas bokas alltid två dubbla sessioner för bedömning hur jag på bästa sätt kan hjälpa just dig. Efter denna bedömning erbjuder jag dig en struktur för terapi/kontrakt eller ber dig ta kontakt med någon annan instans som jag tror kan hjälpa dig bättre.