Långtidsterapi

dont lose yourself in your fear

Långtidsterapi kan pågå i flera år.

 

Forskning har visat att psykoterapi som pågår i kontinuitet under minst ett år har ett gott utfall vad gäller personlig förändring i önskad riktning, som håller i sig efter avslutad terapi. Förändring tar tid och är arbetsamt.

Terapi under lång tid är att föredra för den som vill känna en förändring som hel person och vill att beslut och känsla skall vara i samklang med varandra på ett sätt som kanske inte är självklart. Det är lätt hänt att gamla mönster av måste och bör inte går hand i hand med känslan vilket ger ångest och försvar. En ond automatisk cirkel är skapad.

Hämtad 21 mars 2017. Tidsskrift for Norsk psykologforening – Effekt av langvarig psykodynamisk terapi, Vol 50, nummer 3, 2013, side 260-262.  http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=317195&a=3

 

Innan terapi påbörjas gör jag alltid en bedömning om hur jag uppfattar att vi två skall arbeta utifrån dina behov och eller om jag uppfattar att du är bättre hjälpt av någon annan med andra kvalifikationer än mina egna. Vi tar ett resonemang och gör ett muntligt kontrakt vars delar är kända av båda och ägnade att följas av båda.