Å hantere seg selv

 

 Brukar du bli upprörd, arg säga det du sedan ångrar eller helt bli tyst och gömma dig i situationer som innebär en utmaning? Ex som förälder, då barnet gör något som du inte vill, eller på jobbet då chefen begär något som du har svårt för. Men du önskar att vara lugn och samlad?

Det handlar om att se och ta hand om dina inre styrkor, känna igen känslor och låta dem vägleda dig. Att låta ex. ilska mogna till beslutsamhet och mod!  Hela livet är detta en övning.

Pröva och öva i situationen att ge dig själv tid till eftertanke om möjligt. Många gånger går det fort, för fort och då är reflektion kring dig själv etterpå bra.  Ett misslyckande är ett sätt att lyckas då du ser och förstår att så här vill du inte ha det.

Människan är fantastisk på så vis att vi har alla möjligheter att utvecklas om vi vill och dit vi vill. Det är mitt synsätt i behandling med psykodynamisk psykoterapi.

http://dialogpraktiken.no/2018/04/03/att-dekorera-sitt-inre/

http://dialogpraktiken.no/2018/03/13/affekt-kansla-och-emotion/

http://dialogpraktiken.no/2018/02/12/att-lara-av-misstag/