Christina Friberg

 

Ägare till   

 

Legitimerad psykoterapeut, Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen i intensivvård, Vårdlärare, Handledare

Filosofie magister i omvårdnad och pedagogik. Grundkurs i praktisk filosofi

Att inneha en legitimation i Sverige innebär att yrkestiteln är skyddad och  får inte användas av andra än den som har genomgått en för titeln GODKÄND utbildning. Legitimationen är en viktig kvalitetsindikator för att behandlingen är  professionell, med forskning och beprövad erfarenhet till grund för utövningen.

 

40 års yrkeserfarenhet!