Relationens kraft i terapi

20 Nov 2018

https://psykologisk.no/2018/11/relasjonens-kraft-i-terapi/

Du har min fulla uppmärksamhet. Den meningen låter kanske lätt att åstadkomma, men kräver verkligen både självdisciplin och träning. Hur lätt är det inte att låta tanken flykta någon annan stans än här och nu, mellan Dig och Mig. Ska bara… Att ge en människa sin fulla uppmärksamhet är en kärleksgåva. En gåva många barn inte får utan har otrygga anknytningar som resulterar i att barnet försöker göra sig hört genom att ständigt påkalla uppmärksamhet, svårt att varva ner systemet och känna lugn, så kallad otrygg ambivalent anknytning. Eller barnet har fått lära sig att påkallar jag uppmärksamhet genom att uttala mina behov, så blir jag avvisad. Dessa barn inaktiverar sitt anknytningssystem och tar avstånd, vänder sig bort, ser lugna ut men har hög invärtes stress, otrygg undvikande anknytning.

Trygghet finns att finna i relation till andra människor, avhängig. Genom hela barndomen och ut i vuxenvärlden. Den vuxna människan har i bästa fall haft någons fulla uppmärksamhet i förståelsen att barn är helt avhängiga av hur de blir bemötta. Och genom det lärt att lita på sig själv, blivit fristående människa. Den som både kan vara avhängig och fristående kan balansera och bestämma själv i förhållande till andra.

Den vuxne med otrygg anknytning är oflexibelt inriktad på att bli avvisad eller känner sig aldrig mött och hörd. Tar ut eländet så att säga i förskott. Sanningen är väl snarare den att i vuxen ålder är Du din egen lyckas smed genom att förstå vad Du själv behöver. Och inte är det mer av samma som du har fått och som Du i rädsla och oförstånd letar efter.

Relation i terapi är kraftfullt mot att finna trygghet, kunna vara själv och tillsammans. Att i terapirummet ge patienten terapeutens fulla uppmärksamhet kräver en terapeut med den förmågan, i alla fall för det mesta.

 

Inga kommentarer

Ett gott skratt

13 Nov 2018

https://www.facebook.com/smil.til.livet.1/videos/2167858173435572/

Vilken känsla av glädje och kärlek att se denna film. Samvaro, samspel, tvåsamhet, ömsesidighet, ja listan av symboliserande ord för kärlek och glädje mellan dessa två kan göras lång. Glädje, intresse och nyfikenhet är aktiverande och skapar vilja, mening och kreativitet i människor. Devisen lyder ju att ett gott skratt förlänger livet. Javisst.

Det skrattet jag hör ger mig lust att göra någonting riktigt bra för mig själv och andra idag. Kanske bjuda på mig själv!

Inga kommentarer

Leken, myten, sagan

6 Nov 2018

Trygghet innebär leklust. Leklust har sin motsvarighet som glädje, nyfikenhet på känsloskalan. Att låta sig överraskas, flyga i möjlighetsmolnet med ”fötterna på jorden”. Att finna tillåtelse.

Leken slutar när det blir allvar! Du skall vara, böra, måsta som andra och senare också du själv kanske intalar dig. Att måsta något som inte motiverar, ger lust, föder en invårtes känsla av avsky, olust, ilska, ledsenhet… Och där är den onda cirkeln igång.

Som vuxen är det klart att det inte går att göra vad som helst. Det är inte det jag pratar om utan att inte kunna tillåta sig möjligheten, att finna sig i det som skadar. Det finns alltid en möjlig lösning på problem. Kanske att den visar sig i drömmen, myten sagan. Om själen är öppen för tolkningen.

Inga kommentarer

« Newer - Older »