Möjligt utrymme

14 Aug 2018

 

 

Konsten att hitta sina talanger handlar om att känna sig själv. Att lära känna sig själv tar en livstid tror jag, för det handlar om mognad. Hur skulle det vara att vara färdig redan tidigt i livet?

Låt gå för att somliga har fler talanger än andra just i förmågan att se dem och ta dem tillvara. Det handlar om trygghet och i trygghet om att vara är tillräckligt bra går det att förstå var det behövs personlig utveckling. Den trygga människan kan ta hjälp i förvissning om att få hjälp men också i tilliten till den andra att vilja gott.

Den otrygga människan lever i fantasin om att spela ett spel för att dölja för andra, det som inte anses som gott nog. Döljer och förstår inte alltid att det är ett högt spel där den som blir lurad är inte andra utan själv. Lurad på att inte ta inre talanger i anspråk då lugnet inte finns inuti. Att inte lyssna till den inre kompassen ger ångest, det vill säga kroppen varnar rent fysiskt för att detta är ett bedrägeri, en automatisk blindgång och inuti råder kaos. Ett omöjligt utvecklingsuppdrag, resursslöseri detta att inte låta sig själv leka och pröva i förvissning om att alla får göra misstag fram tills talangen är funnen, utvecklad och möjlig att använda.

Den trygga tar hand om sig själv i tron om att det finns ett möjligt utrymme i världen för alla, i olika utvecklingsstadier, på väg. Inifrån kommande behov att tillfredsställa, bli tillfredställd.

Den otrygga har ett ideal att leva upp till och måste vara färdig redan nu och helst i går, annars nekas livsutrymmet. Du skall vara så och så annars får du inte vara med… Utifrån kommande krav att tillfredsställa utan inre kompass som gränssätter ger otillfredsställdhet, tomhet.

Det är bättre att vara på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja.

Inga kommentarer

Att vara sig själv

31 Jul 2018

Att känna sig själv inifrån och kunna se sig utifrån för reflektion kring sig själv är värdefullt och ger mening till det levda livet. Att leva livet i tron att det viktiga är hur andra ser mig, hur jag tar mig ut, blir som kungens nya kläder, naket.

Vad är meningen med livet? Ja inte vet jag! Det är en fråga för var och en. Och att komma med det bidraget då vi är tillsammans i par, grupp. Ja i alla relationer, annars tror inte jag relationen bildas. Relation mellan människor kräver ärlighet och närvaro, att befinna sig här och nu i vetskap om där och då. Alltför ofta upplever jag det som kallas whatabotism, trollsnack, sandlådetaktik. Att inte ta på sig något ansvar utan direkt kasta något förnedrande på den andra. Men du då… Jag kallar det för försvar då en människa inte kan stå för och med sig själv.

Inga kommentarer

Tillit

17 Jul 2018

 

Då besvikelse är något jag inte behärskar inom mig utan ser som något utanför mig som likt tiden bara kommer utan min påverkan, ja då är det svårt med tillit till sig själv och andra. Förväntan innebär något på den negativa känsloskalan.  Skam skuld, avsky, förtärande ilska mfl.

Om jag däremot ser tiden an, den kan medföra både positiva och för mig negativa upplevelse,  jag tar det som det kommer. Jag tror mig om att behärska besvikelsen inom mig och så kan jag bejaka känslor på den positiva känsloskalan. Glädje, nyfikenhet, kärlek mfl.  Världen är i mitt synsätt inte förutbestämd utan blir till för mig i det att och hur jag deltar. Jag har bestämmanderätten i mitt eget liv.

Det är inte hur jag har det utan hur jag tar det som har störst betydelse för mitt välbefinnande.

Inga kommentarer

« Newer - Older »