Att ta hand om sig själv

12 mar 2019

Att ta hand om sig själv kan synas vara självklart för en vuxen människa. Så är det inte! Tänk efter hur ofta du gör något som faktiskt inte gagnar dig själv och eftersom du inte mår väl av din handling kommer den heller inte att gagna någon annan. På grund av försvar lurar vi människor oss själva att tro att vi måste göra det ena och det andra som om vi tänker och känner efter inte alls har den dignitet som vi trodde.

Det är en inlärning vi har med oss från förr som vi tror skall uppfyllas eftersom vi inte har lärt om till de förhållanden som råder idag. Att vara här och nu och anpassa levnadsvillkoren till det faktum som råder här och nu, för sig själv, är ett gott råd.

Öppna ögonen, lyssna in dig själv så kan du också höra och se andra omkring dig. Det är vägen till mänsklighet och mellanmänsklighet.

Inga kommentarer

Selfcompassion

6 mar 2019

Bilden talar för sig själv tycker jag. Ju mer insnurrad människan är i sina egna tankar om sig själv, ju mindre frihet att agera i livet. Trygghet i att duga som den jag är gör det självklart att ingen kastar skit på mig, då flyttar jag på mig eller står till motvärn. Står kvar om det är vägen till att skapa det utrymme som jag behöver, och det inte är lönt att flytta på sig. Inse att du har ett val, det har vi alltid även om vi inte alltid ser eller förstår det!

Inga kommentarer

Train it, learn it or lose it

19 feb 2019

https://urplay.se/program/204586-ur-samtiden-konsten-att-hantera-en-foranderlig-framtid-vad-far-oss-att-krascha-och-sedan-resa-oss-igen?fbclid=IwAR1rYEnpPxtL1NQHrkDfyxt93ymx3RZR6-UWfZxeL0YGQhjnv4VGZrgdEaw

Stress- och utmattnings-tillstånd som ohälsa handlar om den egna förmågan att ta hand om sig själv! Ja det är inget nytt men fortfarande aktuellt här och nu för många människor. Vad är det då som behövs för att resa sig igen?

Självkännedom är centralt för många olika mänskliga förmågor som empati, simultanförmåga, kreativitet med många flera vilka i sin tur är centrala för att balansera sig själv i den tillvaro som vi har runt kring oss.

Det är viktigt att balansera, i själva verket dosera sina förmågor. Empati är en fantastisk förmåga men i lagom doser för sig själv. Empatisk förmåga som går överstyr och överdoseras till andra dränerar självet. Kreativitet måste balanseras med avkoppling och stiltje. Att vara i en stressig miljö som en storstad måste kanske balanseras med långsam tråkighet i en annan omgivning. Det gäller att ordinera sig själv i medvetenhet om vilka behov som finns och behöver tillfredställas. Ingen är den andra lik!

Självmakt i form av självkännedom kan tränas på olika sätt varav psykoterapi är ett.

Har Du kraschat redan och behöver träning eller är Du klok nog att vilja förebygga? Train it, learn it or you lose it.

Inga kommentarer

« Newer - Older »