Tycka olika = Osams?

22 jan 2019

Reglera Stanna upp i situationen för att reglera dig själv. Är detta viktigt för dig? Har du hört vad den andra säger? Grunden finns i känsla av nyfikenhet och intresse för andra. Rädsla, skuld och felriktad ilska har motsatt effekt som i att fly, fäkta eller rent av spela död för omvärlden.

Relatera  Upprepa gärna vad den andra sagt så att du får klar-tecken på att du har uppfattat budskapet.Ge akt på ditt kroppssråk, visa genom öppenhet att du är en möjlig partner för samtal.

Resonera Gemensam reflektion blir möjligt genom att reglera sig själv och ge den andra en chans att göra detsamma. Sätta ord på olika perspektiv ger lärande, utveckling och inte minst ökad självkännedom -känsla.

Inga kommentarer

Den du är ämnad att vara/bli

11 Dec 2018

https://psykologisk.no/2018/12/slik-letter-sovn-pa-bekymringene/

Att sova gott om natten är inte bara vilsamt, det ger också ett ökat välmående i det att kroppen och själen reparerar händelser från tidigare liv. Upplevelser sammanbundna med känslor från forntid till nutid.

Den som inte sover djupt och tillräckligt i sammanhållen tid mister både kognitiva och psykologiska funktioner i hjärnan. Det handlar bland annat om att kunna vara ”klartänkt”, att ha förmåga till reflektion och sammanhangstänk. Det handlar också om tillräcklig sömnkvalitet för att sova drömsömn. I drömmen handlar det om livet ur ett känsloperspektiv som ibland kan synas vara helt obegripligt i vaket tillstånd. I drömmen spelas det omedvetna upp som kan bli till en förmedvetenhet och om drömmens innehåll tas omhand, tolkas utifrån drömmarens liv och levnad, bli till medvetet material, som undviks i vaket tillstånd.

Ju mindre medvetenhet i vaket tillstånd om livets kompass, känslor och dess inverkan på livet, desto mindre av lugn och ro om natten. En ond cirkel har skapats genom att känslor trycks undan vilket ger ångest och oro och därmed förstörs kroppens och psykets strävanden till reparation då innehavaren så att säga inte är samarbetsvillig utan tvärtom genom försvar motarbetar sin egen hälsa som att bli blind och döv för sig själv. Den du kunde varit, ämnad att bli!

Inga kommentarer

Vad händer när vi får en kram?

4 Dec 2018

Vad händer egentligen när vi får en kram?

En kram får oss att känna oss älskade, bekräftade och sedda. Att beröra och bli berörd liksom att äta, att amma ett barn mm. utlöser hormonet oxytocin som gör att vi känner oss lugna, trygga och avslappnade.

Vad spelar kramarna för roll för det nyfödda barnet?

Ett litet barn påverkas av alla närmanden eller icke närmanden det upplever och anknytningsprocessen mellan barn och deras första och andra vårdgivare är mycket viktig. Där kramar och kropps­kontakt ingår, skapas ett beröringsband som också skapar känslomässiga band.

Kan man krama ”ikapp” en vuxen som fått lite fysisk kontakt som barn eller hur jobbar man med de problem som eventuellt uppstår?

Ja, eftersom oxytocinet faktiskt även minskar fysisk och psykisk smärta så kan beröringsbrist botas om någon ser och kramar en dagligen. Fysisk beröring gör gott i form av kramar, smekningar men också att bli sedd, mött och erkänd som psykisk människa. I terapi bemöter jag inte någon fysiskt på eget initiativ men kramas, tar i hand som hälsning om min samtalspartner vill och har behov av det. Vad jag själv tar initiativ till är att vara närvarande med förmåga att stanna kvar, se och möta upp oavsett vad som händer i rummet. Så växer en människa i den andres öga och famn.

Kärlek som känsla tar sig många olika former!

Inga kommentarer

« Newer - Older »