motsatser

9 sep 2019

Att tro sig ha antingen rätt eller fel tycker jag mig ha upptäkt är vare sig eller. För det mesta ser livet ut som så att jag har en aning men det är vare sig helt rätt eller totalt felaktigt. Gråzonerna är de intressanta.

Människor som tror sig ha rätt blir ofta mycket irriterade över att behöva ha fel och här ser jag i mitt yrke otaliga försvar för att slippa ha fel. Är det så farligt att ha fel? Att tro sig om att ha rätt uttrycker en brist på nyfikenhet som förhindrar insikten att inte veta är det som stimulerar till att ta reda på mer. Handlar det dessutom att inte vilja ha reda på mer om andra människor, vara den som vet och demonstrerar makt, ja då är vi inne på omänsklilghet istället för livets lärande med andra människor.

Att inte ha förmåga att vara nyfiken på andra människor handlar om otrygghet, en rädsla för närhet. Följden blir mörker, inneslutenhet i sig själv. Ljuset kommer med upplysningen från den andra. Som människor behöver vi både ljus och mörker. Att kunna stå i sig själv och tillsammans med andra

Inga kommentarer

Rörelse

27 aug 2019

Forskning visar att rörelse som att promenera, springa eller what ever har stor betydelse för hjärnans välmående. Fysisk rörelse, att göra det vår kropp är byggd för skapar också en psykisk rörelse. Och tvärtom. Den som sitter fast psykiskt kan hamna i möster av stillasittande.

Kropp och psyke hänger alltid ihop.

Rör på Dig för Ditt levande livs skull!

Inga kommentarer

Oro

20 aug 2019

Oro, ångest skapas enligt mitt sätt att se av att människan lämnar sig själv i nöd. Då vi inte förstår att ta hand om de känslor som väcks i vårt dagliga liv, tror att det går att vända sig bort, blunda eller ta till andra för att slippa ta hand om sig själv är oron där. Själva kärnan i problemet är misstillit till sig själv och eller andra. Tillit är något vi lär oss eller för den delen lär oss som misstillit av den andra människan, anknytningspersonen tidigt i livet. Det är inte möjligt att bli människa med sig själv. Det krävs männsika med människa, utan Du inget Jag.

Ta hjälp om Din oro är mer än Du mår bra av. Lite stress/oro/ångest är livet, något att leva med. Men om oron överskuggar livet måste något göras. Psykoterapi är hjälp till självhjälp, hjälp att leva livet i Din speciella takt och enligt Din smak.

Inga kommentarer

« Newer - Older »