Andras førvæntningar

18 jun 2019

Den som lever upp till andras førvæntningar har inga egna.

Inga kommentarer

Ansvar

28 maj 2019

Varje vuxen mænniska har ansvar før sig sjælv i alla situationer med sig sjælv och med andra. Ansvar før vad munnen sæger och vad ørat hør. Vanligen går det hær av sig sjælvt och oproblematiskt. Problem uppstår nær inget ansvar tas før det som sægs, hørs. Ex. anklaganden utan grund eller ørat hør anklaganden utan grund. Ansvaret ligger i att återkoppla till den andre før att høra efter vad som uppfattats. Hur førstod du det som sas? Eller ansvaret ligger i att møta upp før att berætta att så hær uppfattade jag detta. Var det så du menade? Eller så enkelt som att hur menade du nu? Kommunikation som ær funktionell och i førståelse att du ær inte jag.

Det ær då kommunikationen upphør inom sjælvet och eller till andra som funtionen uteblir. Den som tar før givet blir fången i sitt eget och mister både insikt och utsikt.

Psykoterapi syftar till frihet. Frihet att lyssna och høra både det egna och andras symbolik øver livet och existensen.

Inga kommentarer

Tillit

30 apr 2019

Tillit, ja vad menas med det? Jag lutar mig mot Homburger Erikssons utvecklingteori där tillit beskrivs som ett stadie i utveckling till psykisk mognad. HE menar att människan antingen lyckas eller misslyckas med uppgiften som ligger i varje stadie och kan på så sätt gå vidare till nästa eller stagnera. Grundtillit eller misstillit är tidigt i ett barns liv. Från begynnelsen fram till ett och ett halvt år. Att skaffa sig och ha tillit till sig själv och andra innebär i barnaår att ha en förälder som går att lita till. På så sätt skaffar sig barn tillträde till nästa stadie som är självständighet eller tvivel därom.

Att sakna en pålitlig förälder innebär att barnet inte lär sig tillit och innebörden är avsaknad av utvecklingspotential i resten av livet i värsta fall, ”det finns grader i helvetet”. Som tur är finns idag BVC som förhoppningsvis bryr sig då de ser att något inte fungerar i samspelet mellan barn och vårdnadshavare. Förskola öppen och åldersintegrerad. De flesta barn finns också i ett sammanhang på dagis med utbildad personal. Det ska finnas hjälp att få!

Det fina med människan som jag uppfattar utveckling är att vi är dynamiska. Det som inte varit möjligt tidigt kan bli möjligt senare i livet med nyinlärning. Tillit är vägen, det krävs mod och är ömtåligt, läskigt. Flytta sig från komfortzon/försvar till nyinlärning där allt inte är självklart som förut. Och därifrån till utveckling… Spännande och otroligt utmanande! Psykodynamisk psykoterapi är en möjlighet för dig som vill.

Inga kommentarer

« Newer - Older »