Dialogpraktikens blogg

4 Feb 2013

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Inga kommentarer

Ett gott skratt

13 Nov 2018

https://www.facebook.com/smil.til.livet.1/videos/2167858173435572/

Vilken känsla av glädje och kärlek att se denna film. Samvaro, samspel, tvåsamhet, ömsesidighet, ja listan av symboliserande ord för kärlek och glädje mellan dessa två kan göras lång. Glädje, intresse och nyfikenhet är aktiverande och skapar vilja, mening och kreativitet i människor. Devisen lyder ju att ett gott skratt förlänger livet. Javisst.

Det skrattet jag hör ger mig lust att göra någonting riktigt bra för mig själv och andra idag. Kanske bjuda på mig själv!

Inga kommentarer

Leken, myten, sagan

6 Nov 2018

Trygghet innebär leklust. Leklust har sin motsvarighet som glädje, nyfikenhet på känsloskalan. Att låta sig överraskas, flyga i möjlighetsmolnet med ”fötterna på jorden”. Att finna tillåtelse.

Leken slutar när det blir allvar! Du skall vara, böra, måsta som andra och senare också du själv kanske intalar dig. Att måsta något som inte motiverar, ger lust, föder en invårtes känsla av avsky, olust, ilska, ledsenhet… Och där är den onda cirkeln igång.

Som vuxen är det klart att det inte går att göra vad som helst. Det är inte det jag pratar om utan att inte kunna tillåta sig möjligheten, att finna sig i det som skadar. Det finns alltid en möjlig lösning på problem. Kanske att den visar sig i drömmen, myten sagan. Om själen är öppen för tolkningen.

Inga kommentarer

Kul med äventyr?

30 Okt 2018

Enligt Tomkins, (1962) finns nio grundaffekter, biologiskt medskickade känsloyttringar. Känsla eller emotion (att röra sig) används synonymt och är hos varje individ förbundet med ett tidigt inlärt handlingsmönster. I varje känsla finns en rörelse och beredskap för handling, grunden i vår personlighet. Att tro att vi kan bortse från känslolivet gör att vi går blinda för våra handlingsmönster som upprepas med automatik. Det är på egen risk att försöka trycka undan känslor!

Otrygghet medför känslor (avsmak, avsky, ilska, ledsnad, rädsla, skam) på den negativa känsloskalan som då de inte förstås och tas omhand av individen kan medföra automatiska handlingsmönster av flykt och försvar som kanske var det som behövdes där och då historiskt sett men inte idag, här och nu. Detta klarar jag inte, det blir mig övermäktigt bäddar för att individen omedvetet drar sig tillbaka, resignerar och stagnerar. Kul? Nej inte i vardagligt liv.

Trygghet medför att individen kan stanna här och nu för att uppleva vad som händer i realtid. Att neutralt bli förvånad över något eller positivt påverkad i glädje och nyfikenhet. Positivt är att detta leder till utveckling och nyskapande i enlighet med egen vilja. Alla kan inte hålla med om att det är ”fulfint” att bli ordentligt överraskad, men vi kan väl vara ense om att det är roligare att någon gång upptäcka något nytt intressant än att agera så jag tvärsäkert har rätt eller fel för den delen.

Saliga äro de nyfikna ty de skola uppleva äventyr. Saliga äro de korkade ty de skall hålla sig flytande.

Välj själv hur du vill ha det!

Inga kommentarer

Older »