Dialogpraktikens blogg

4 feb 2013

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Inga kommentarer

Expert

4 aug 2020

https://psykologisk.no/2020/07/hvem-blir-eksperter/

Denna artikel i Psykologiskt.no behandlar vad som känneteknar och vad som krävs som människa för att bli expert inom ett område. Artikeln betecknar främst ett professionellt område, där jag kan se att detta gäller också människan som sådan. Hur blir jag expert på mig sjäkv och vad känneteckanr den som låter sig själv mogna och utvecklas på ett sådant sätt.

Enligt artikeln handlar det om fem faktorer att ha för ögonen. 1)Träning med fokus. 2) Passion för det jag håller på med. 3) Stor vilja till att nå egna uppsatta mål. 4) Ett positivt tankesätt. 5) Att ha goda andra runt sig.

Jag sammanliknar detta med mognadssteg som kan erfaras som i ex. Maslows pyramid där högre trappsteg som självrealisering och transcendens enligt Homburger Eriksson innebär en expertkunskap om sig själv. Innebörden för människan är att kunna vara sann och ärlig för sig själv och utgöra stöd för andra.

Inga kommentarer

Kärlek och hat

18 feb 2020

Kärlek är den mogna varianten av hat enligt ex. Freud och eller objektrelationsteori, som jag förstår det. Enligt Freud föds vi med dödsdrift inom oss dvs. hatet har fritt spelrum vilket vi kan se med mycket tidiga personlighetsstörningar som riktar hat fra. mot sig själva. Att inte duga, kunna hjälpa sig själv föder ilska och rädsla vilket konstituerar hat. Det lilla barnet behöver kärlek/trygghet av andra för att hålla ihop sig själv och mogna till kärlek. Kärlek till sig själv och till andra.

Barnet, alla människor har både kärlek och hat inom sig. Människan lär sig med stigande mognad att uttrycka såväl hat som kärlek enligt det sätt vi blir bemötta. Den andras förmåga att vara hög i värme dvs. kärlek och i kontroll/kompetens att hålla en kärleksfull linje utvecklar barnet till en mogen, trygg och kärleksfull människa. Kärlek är för mig inte att hålla med, stryka medhårs utan tvärtom. Var och en med värme och kontroll uttrycker sig och sitt på ett sätt så att vi blir begripliga och pålitliga över tid till gagn för en delad värld. Inga plötsliga överraskningar av oresonlig ilska i form av att angripa andra eller sig själv genom att lägga sig platt. Aggressionen används så att den stadgar och gör att en linje kan hållas. Linje i form av avsikt, hållning för mig själv.

Arkimedes myntade uttrycket ”rubba inte mina cirklar”. Så sant. Ingen annan skall rubba mina cirklar, det skall jag göra själv och endast för att jag begriper att det gagnar mig. Psykoterapi rubbar cirklar hos den vars cirklar de facto inte gagnar personen, relationen eller livet. Den som dödsdriften har fångat och som inte kommit loss, tilllåtit sig att mogna till livsdrift får i samtalet med en professionell människa chansen att utveckla sig själv till tillåtelse att leva livet, älska och bli älskad.

Inga kommentarer

Ilska

7 jan 2020

Ilska som känsla är till för att användas, inte för att undertryckas. Användningsområdet är att gränssätta men också skapa plats för sig själv och andra. Gränssätta, inte som stopp utan som aktiv handling. Aktiv handling som gör att den plats som den enskilda individen behöver för sina behov, sin utveckling, skapar individen själv. Ta den plats du behöver! Att ta plats handlar inte om att förtrycka andra, ta plats för andra utan att uttrycka det som är den egna personen och personligheten. Ilska är användbart i den mening att det gör så att den enskilde med lugn och trygghet intar, vet om att den är värd den plats i det gemensamma systemet som den skapar. Ju fler som tar plats desto mer utrymme och ”högre i tak får vi i världen.

När ilska blir till otrygghet, sarkasm, ironi, avundsjuka och bekämpande av andras möjlighet att ta plats ex. genom agrressionsutbrott i akt och mening att skrämma till underkastelse så ser vi resultatet av undertryckt ilska. Undertryckt icke verbaliserad/symboliserad ilska skapar rädsla och hat inom individen mot sig sjælv och mot andra. I sæmsta fall visas detta upp som en ”kejsare utan klæder” i form av olika system før att førhæva den egna personen, visa på ett falskt sken Ett exempel på detta ær USAs president, Donald. Værlden vore ett bættre stælle utan Donald och hans likar. Fram før Donald som seiriefigur och låt oss slippa Donalds i vår gemensamma værld.

Inga kommentarer

Older »