Dialogpraktikens blogg

4 Feb 2013

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Inga kommentarer

Social ångest

21 Maj 2018

 

Vad är social ångest? Det är att leva med en känsla av att närsomhelst bli lämnad, avslöjad, kritiserad och eller hånad. Den som känner så eller har nära kontakt med någon som känner så vet att detta är handikappande i vardagligt liv. Rädsla, ilska, avsky, ångest och försvar som i de tre f:en. Flight, fight, freeze är vanliga och kan inte kontrolleras av den som befinner sig i denna destruktiva spiral. Det är som att vara kidnappad, känslor dyker upp och hjärnan löper amok utan att förmågan att hjälpa sig själv finns.

Bakgrunden ur psykodynamiskt perspektiv kan ses som anknytningstrauman. Barnet får i sin uppväxt uppleva att bli lämnad, utlämnad till sig själv vilket inget barn klarar av. Föräldrar som kanske inte slår sitt barn men lämnar det ensamt i ögonblick av egen skräck och eller i ilska förödmjukar barnet, lämnar spår i en människa som visar sig som att inte kunna på egen hand klara sig i en vuxenvärld. Otaliga är de vuxna som inte vågar sig ut i världen p.g.a. tron om att inte vara tillräcklig, ond eller andra vanföreställningar. Inget barn är otillräckligt eller ont! Det är projektioner och misshandel av föräldrar eller andra viktiga vuxna, ett anknytningsproblem. Problemet är att barnet knyter an till den vuxne hur otillräcklig omsorgen än må vara. Och det skapar anknytningstrauman som visar sig i hela livet i form av inbillade men ack så verkliga tillkortakommanden.

Psykoterapi är som Tormod Huseby skriver (se artikel nedan) en sorts ”andefördrivning” där den inlärda självbilden av otillräcklighet ersätts med en verklig uppfattning av sig själv idag och framåt. Det tar tid men det fungerar, det vet jag.

https://psykologisk.no/2018/05/en-overveldende-forlatthetsfolelse/

Lämna inte dig själv, ditt barn för att leva i en låtsasvärld av Tv tittande, internetrelaterande, mobilsurfande. Vi blir till i den andres öga enligt min tro och det gör att relationerna öga mot öga är prioritet ett. Jag skall nog börja lämna mitt visitkort till föräldrar med små barn i framåtvända vagnar med mobil i handen och hörlurar i öronen. Någon blir arg, någon vänder sig bort men kanske att någon är öppen för ett möte öga mot öga. Det är min förhoppning.

Inga kommentarer

Stressfällor

15 Maj 2018

Tar du med dig arbetet hem? Ja anledningarna att inte vara färdig med jobbet på jobbet kan vara många, men kanske vanligaste orsaken är den att andra gör så mycket mer och hinner mer än det du uppfattar att du klarar. Så är stressen igång för att komma ikapp.

Ofta leder detta till svårighet att sova då kroppen är igång och lugn och ro systemet inte får en chans.

Är det redan morgon? Och dagen är för kort?

Har du dessutom dubbelarbete, är det du som tar merparten av ansvaret för hem och barn så är det ytterligare en belastning.

Är du personen som vill vara den som tillfredsställer och när din omgivning? Då kan det vara svårt att säga nej även om det är vad du innerst inne vill.

Detta är några av de fällor som jag kan iaktta är vanliga hos människor som stressar. Symtom för att söka mig eller kanske ändå vanligare sjukvård är trötthet, värk, ledsenhet/upprördhet, oro, hjärtklappning m.fl.

Vad kan göras för att hjälpa sig själv?

Ge dig själv lite marginaler i livet. Alla hinner inte mer än du gör, kanske några men finn ut var du har din gräns. Kanske det är du som har större krav på dig själv än någon annan. Finns det reellt större krav än du klarar utan att stressa? Ja då är det dags att prioritera om, ta konsekvensen av ditt mående och ta tag i det som stressar dig. Det kräver att du ger dig själv lite paus så du hinner tänka och känna efter. Det finns inte en chans att titta på en mobiltelefon och samtidigt ge dig själv den uppmärksamhet som du förtjänar. Mobilen kan vara flykten från att ge sig själv chansen, så fortsätter livet som vanligt i hundra.

Har du slutat gå på yoga eller promenera eller vad du nu tycker är skönt och avkopplande för att du inte hinner? Då hjälper du dig själv genom att ge dig den tiden så hjärnan hinner med.

Låt inte hjärnan kidnappas av stress utan använd hjärnan till något som faktiskt förbättrar för dig själv.

Inga kommentarer

Stress borde utlösa brandlarmet likväl som brand i ”bygget”

8 Maj 2018

https://www.va.se/nyheter/2015/09/24/stressdoktorn/

Denna artikel i en affärstidning belyser väl vad stress kan handla om och hur företagsvärlden kan ta sig an ett stort problem för många människor idag. Om vi nu inte är chefer så är det många som arbetar på dessa arbetsplatser och som kan ta med sig lite tips till arbetsplatsen. Kanske någon finns som arbetsplatsombud, fackligt vald etc. Och inte minst, DU vad DU kan tänka på för dig själv och dina arbetskamrater.

  1. Utbilda chefer i att förstå processer och höja medvetenheten i ledarskapet om vikten av återhämtning.
    2. Avsätt tid för att spegla vardagens stressprocesser och pröva exempelvis livscaféer – en slags förlängd kafferast.
    3. Genomför övningar för att upptäcka tidiga varningssignaler ungefär på samma sätt som att företag tränar på hur man ska agera vid brandlarm eller livräddning.
    4. Vid leverans belöna teamet med ledighet så att det hinner ladda batterierna inför starten av nästa leverans. Människor tål hög arbetsbelastning bara det finns tid för återhämtning

Inga kommentarer

Older »