Dialogpraktikens blogg

4 Feb 2013

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Inga kommentarer

Tillit

17 Jul 2018

 

Då besvikelse är något jag inte behärskar inom mig utan ser som något utanför mig som likt tiden bara kommer utan min påverkan, ja då är det svårt med tillit till sig själv och andra. Förväntan innebär något på den negativa känsloskalan.  Skam skuld, avsky, förtärande ilska mfl.

Om jag däremot ser tiden an, den kan medföra både positiva och för mig negativa upplevelse,  jag tar det som det kommer. Jag tror mig om att behärska besvikelsen inom mig och så kan jag bejaka känslor på den positiva känsloskalan. Glädje, nyfikenhet, kärlek mfl.  Världen är i mitt synsätt inte förutbestämd utan blir till för mig i det att och hur jag deltar. Jag har bestämmanderätten i mitt eget liv.

Det är inte hur jag har det utan hur jag tar det som har störst betydelse för mitt välbefinnande.

Inga kommentarer

Reflektion

10 Jul 2018

Vad är reflektion och hur gör man när man reflekterar?

återkastaspeglaavspeglaåterge

tänka igenomtänkaövervägaeftersinnabegrundafunderaägna en tanke åt

 

Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör.

Reflektion kan hjälpa oss att se och förstå hur vårt tänkande om samma fenomen förändras över tid. Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap där samband mellan orsak och verkan blir synliga. Detta kan leda till ett mer
medvetet handlande. Att reflektera över vardagssituationer hjälper oss att bli medvetna om invanda mönster och förgivettaganden. Man kan reflektera över underförstådda värderingar och normer som ligger till
grund för vissa uttalanden/bedömningar. Man kan reflektera över en känsla som ledde till en viss handling. Att reflektera tillsammans om samma fenomen ger värdefulla insikter när variationen av föreställningar görs synliga. Man kan reflektera ur individ, grupp och samhällsperspektiv.

Det är ur variation lärande uppstår!

En reflektion är inte rätt eller fel. Den kan däremot vara mer eller mindre uppbyggd. Nöja dig inte med att säga ”det håller jag inte med om” eller ”det stämmer inte med mina erfarenheter” utan verbalisera reflektionen genom att
ge uttryck för dina erfarenheter och föreställningar!  Bakomliggande orsaker, alternativa lösningar och konsekvenser både för dig själv, andra och ur ett samhälleligt perspektiv.

Att ha ord för, gör den inre världen mer förståelig och därmed användbar för individen i situationen. Reflekterad erfarenhet blir till kunskap som kan utvecklas till kompetens. Kunskap omsatt i handling är kompetens.

Inga kommentarer

Alltså, det är farligt med bra saker

19 Jun 2018

Lyssna gärna på nedanstående länk där Katja Bergsten, psykoterapeut och forskare talar om anknytning och skam.

https://urplay.se/program/204999-ur-samtiden-unga-vuxna-dagarna-2018-om-skam-och-utveckling-hos-unga-vuxna

Det trygga barnet lär sig genom sin/a anknytningspersoner att det är lugnt, världen är vänlig. Jag kan släppa taget för jag vet att du är med mig, trygg hamn och säker bas. Det är ett inre både fysiskt och psykiskt tillstånd av lugn och ro. Föräldern ser och bejakar barnet men inte gudalikt. Barnet får med sig att ibland får du vänta, det finns något här som går före dig just nu. Barnet får med sig känslan av att jag är bra, tillräckligt bra och en sund känsla av skam. Skam som gör barnet socialt kompetent, realitetsanpassat i det att det förstår när det är dags att dra sig tillbaka i närmandet av andra, av hänsyn till sig själv och andra. Barnet har gränser för sig själv och andra och just därför är det möjligt att förhålla sig utforskande till sig själv och världen. I vuxen ålder i form av självomsorg, kunna uttala vilja, leka, spontanitet, nyfikenhet, och kreativitet. Känslor alla föds med, men vi lär oss hantera dem under barndom och känslor kan användas på ett för oss gott sätt eller vi kan med inlärning förvränga känslor till ett destruktivt användande, försvar.

Det ligger en medfödd ansträngning för överlevnad hos barn att närma sig föräldern. Barnet som inte blir mött då föräldern är deprimerad, full eller på annat sätt självupptagen och inte svarar an på barnets försök till närmanden blir otryggt, skammad och ansträngningen att utforska tillbakabildas. Barnet närmar sig men får lite smäll på fingrarna var gång och med barn är det så att de inte förstår att se föräldern som otillräcklig utan lägger misslyckandet på sig själva. Barnets förväntan matchas inte och utfallet får barnet själv ta ansvar för. Jag är fel, jag skall skämmas. Barnet kommer att försöka om och om igen och mötas av samma ”domare” eller än värre av ingen alls, överges. Det övergivna barnets trauma ger skräck. Skräck i olika grad i det fängelse som detta innebär individuellt sett då känslor på skalan av plus inte kan användas. Det övergivna barnet låter sig inte älskas, tryggas, lekas med och utforskar inte världen av sig självt.

Reparera innebär att förvärva trygghet vars innebörd är att revidera uppfattningen om sig själv. Är möjligt genom ett inre utforskande av, hur står det till med mig? Jag pratar med mig, inre reflektion, mentalisering, Finns många namn för tekniker inom olika terapiformer, viktigast är ändå att våga möta människan som ser mig och bejakar mig. Komma sig ur fängelsehålan av skräck för att ta den utsträckta handen som inte har varit synlig eller tillåten att ta för det övergivna barnet.

 

 

 

Inga kommentarer

Older »