Dialogpraktikens blogg

4 feb 2013

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Inga kommentarer

Monster

2 jul 2019

Monster och rædsla skapas oftast av oss sjælva som en føljd av otrygghet. Otrygghet før att jag inte tror mig om att kunna hantera olika situationer och jag skapar mig sjælv fantasier redan i førvæg om vad som kan hænda. Om det som ænnu inte hænt.

Trygghet inom mig sjælv ger vid handen att kunna vænta tills situtionen uppstår, och då ta hand om mig sjælv och situtionen.

Trygg kan jag vara sas av fødsel och ohejdad vana. Eller inte, av samma orsak. Det krævs en trygg førælder eller senare i livet en førværvad trygg anknytning med ex. en psykoterapeut. Vænta inte om du ser monster, det ær aldrig før sent!

Inga kommentarer

Andras førvæntningar

18 jun 2019

Den som lever upp till andras førvæntningar har inga egna.

Inga kommentarer

Ansvar

28 maj 2019

Varje vuxen mænniska har ansvar før sig sjælv i alla situationer med sig sjælv och med andra. Ansvar før vad munnen sæger och vad ørat hør. Vanligen går det hær av sig sjælvt och oproblematiskt. Problem uppstår nær inget ansvar tas før det som sægs, hørs. Ex. anklaganden utan grund eller ørat hør anklaganden utan grund. Ansvaret ligger i att återkoppla till den andre før att høra efter vad som uppfattats. Hur førstod du det som sas? Eller ansvaret ligger i att møta upp før att berætta att så hær uppfattade jag detta. Var det så du menade? Eller så enkelt som att hur menade du nu? Kommunikation som ær funktionell och i førståelse att du ær inte jag.

Det ær då kommunikationen upphør inom sjælvet och eller till andra som funtionen uteblir. Den som tar før givet blir fången i sitt eget och mister både insikt och utsikt.

Psykoterapi syftar till frihet. Frihet att lyssna och høra både det egna och andras symbolik øver livet och existensen.

Inga kommentarer

Older »