Oro

aug 20 2019

Oro, ångest skapas enligt mitt sätt att se av att människan lämnar sig själv i nöd. Då vi inte förstår att ta hand om de känslor som väcks i vårt dagliga liv, tror att det går att vända sig bort, blunda eller ta till andra för att slippa ta hand om sig själv är oron där. Själva kärnan i problemet är misstillit till sig själv och eller andra. Tillit är något vi lär oss eller för den delen lär oss som misstillit av den andra människan, anknytningspersonen tidigt i livet. Det är inte möjligt att bli människa med sig själv. Det krävs männsika med människa, utan Du inget Jag.

Ta hjälp om Din oro är mer än Du mår bra av. Lite stress/oro/ångest är livet, något att leva med. Men om oron överskuggar livet måste något göras. Psykoterapi är hjälp till självhjälp, hjälp att leva livet i Din speciella takt och enligt Din smak.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar