Monster

jul 02 2019

Monster och rædsla skapas oftast av oss sjælva som en føljd av otrygghet. Otrygghet før att jag inte tror mig om att kunna hantera olika situationer och jag skapar mig sjælv fantasier redan i førvæg om vad som kan hænda. Om det som ænnu inte hænt.

Trygghet inom mig sjælv ger vid handen att kunna vænta tills situtionen uppstår, och då ta hand om mig sjælv och situtionen.

Trygg kan jag vara sas av fødsel och ohejdad vana. Eller inte, av samma orsak. Det krævs en trygg førælder eller senare i livet en førværvad trygg anknytning med ex. en psykoterapeut. Vænta inte om du ser monster, det ær aldrig før sent!

Inga kommentarer

Lämna en kommentar