Ansvar

maj 28 2019

Varje vuxen mænniska har ansvar før sig sjælv i alla situationer med sig sjælv och med andra. Ansvar før vad munnen sæger och vad ørat hør. Vanligen går det hær av sig sjælvt och oproblematiskt. Problem uppstår nær inget ansvar tas før det som sægs, hørs. Ex. anklaganden utan grund eller ørat hør anklaganden utan grund. Ansvaret ligger i att återkoppla till den andre før att høra efter vad som uppfattats. Hur førstod du det som sas? Eller ansvaret ligger i att møta upp før att berætta att så hær uppfattade jag detta. Var det så du menade? Eller så enkelt som att hur menade du nu? Kommunikation som ær funktionell och i førståelse att du ær inte jag.

Det ær då kommunikationen upphør inom sjælvet och eller till andra som funtionen uteblir. Den som tar før givet blir fången i sitt eget och mister både insikt och utsikt.

Psykoterapi syftar till frihet. Frihet att lyssna och høra både det egna och andras symbolik øver livet och existensen.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar