Att ta hand om sig själv

mar 12 2019

Att ta hand om sig själv kan synas vara självklart för en vuxen människa. Så är det inte! Tänk efter hur ofta du gör något som faktiskt inte gagnar dig själv och eftersom du inte mår väl av din handling kommer den heller inte att gagna någon annan. På grund av försvar lurar vi människor oss själva att tro att vi måste göra det ena och det andra som om vi tänker och känner efter inte alls har den dignitet som vi trodde.

Det är en inlärning vi har med oss från förr som vi tror skall uppfyllas eftersom vi inte har lärt om till de förhållanden som råder idag. Att vara här och nu och anpassa levnadsvillkoren till det faktum som råder här och nu, för sig själv, är ett gott råd.

Öppna ögonen, lyssna in dig själv så kan du också höra och se andra omkring dig. Det är vägen till mänsklighet och mellanmänsklighet.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar