I år skal jeg våge å vare enestående i verden för et annet menneske