I år skal jeg våge å vare enestående i verden för et annet menneske

feb 05 2019Det handlar om anknytning, detta att släppa in eller avisa andra människor runt oss. Den trygga anknytningen gör att det är naturligt att släppa in, gå ut och möta den andra. I förvissning om att själv klara av att sätta gräns för vad relationen skall bära hän.  Och det är den trygga människan som svarar an på andras försök att knyta band. Vill bli indragna i ömsesidigt ansvar för relationen.
Den otrygga människan som blivit avisad i barndom undviker kontakt, undviker mötet, stänger sig inne och håller andra ute. I försök att relatera till denna otrygga människa finns ingen hemma som öppnar vid påringning.
Den otrygga ambivalenta människan som ibland blivit mött och ibland avisad som barn litar inte på andra och inte till sig själv.  Är överdrivet upptagen av relation men klarar inte stå kvar för att ta ansvar i relationen.  Hur uppfattar andra mig? Jag charmar andra men står inte kvar då bandet skall knytas.
Otrygghet innebär att leva livet som om. Som om jag lever här och nu, men livet hos den otrygge är inte här och nu utan där och då. Där och då denna otrygghet skapades.
Det är aldrig försent att förvärva trygghet! Det sker genom att vara enastående i världen för en annan människa.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar