Att lyssna

jan 29 2019

Att lyssna är en konst. Att lyssna helhjärtat är att gå utanför sig själv för att empatiskt närma sig den andra, Du.
Att lyssna är att använda öronen, men inte bara öronen utan hela sin förmåga i en annan människas tjänst. Att lyssna helhjärtat är en kärlekshandling. Vi behöver någon som helhjärtat lyssnar till det vi säger. Ofta räcker lyssnandet långt och är tillräckligt för att stanna upp, lyssna till sig själv och lösa upp de knutar som förhindrar oss att komma vidare. Goda råd kan vara bra, men oftast inte. Bättre då att bidra med fler perspektiv, i sak på problemet i situationen vilket gör att saken kan framstå i annan dager hos den som kört fast i ett spår. Mångfald förhindrar enfald.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar