Tycka olika = Osams?

jan 22 2019

Reglera Stanna upp i situationen för att reglera dig själv. Är detta viktigt för dig? Har du hört vad den andra säger? Grunden finns i känsla av nyfikenhet och intresse för andra. Rädsla, skuld och felriktad ilska har motsatt effekt som i att fly, fäkta eller rent av spela död för omvärlden.

Relatera  Upprepa gärna vad den andra sagt så att du får klar-tecken på att du har uppfattat budskapet.Ge akt på ditt kroppssråk, visa genom öppenhet att du är en möjlig partner för samtal.

Resonera Gemensam reflektion blir möjligt genom att reglera sig själv och ge den andra en chans att göra detsamma. Sätta ord på olika perspektiv ger lärande, utveckling och inte minst ökad självkännedom -känsla.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar