Den du är ämnad att vara/bli

dec 11 2018

https://psykologisk.no/2018/12/slik-letter-sovn-pa-bekymringene/

Att sova gott om natten är inte bara vilsamt, det ger också ett ökat välmående i det att kroppen och själen reparerar händelser från tidigare liv. Upplevelser sammanbundna med känslor från forntid till nutid.

Den som inte sover djupt och tillräckligt i sammanhållen tid mister både kognitiva och psykologiska funktioner i hjärnan. Det handlar bland annat om att kunna vara ”klartänkt”, att ha förmåga till reflektion och sammanhangstänk. Det handlar också om tillräcklig sömnkvalitet för att sova drömsömn. I drömmen handlar det om livet ur ett känsloperspektiv som ibland kan synas vara helt obegripligt i vaket tillstånd. I drömmen spelas det omedvetna upp som kan bli till en förmedvetenhet och om drömmens innehåll tas omhand, tolkas utifrån drömmarens liv och levnad, bli till medvetet material, som undviks i vaket tillstånd.

Ju mindre medvetenhet i vaket tillstånd om livets kompass, känslor och dess inverkan på livet, desto mindre av lugn och ro om natten. En ond cirkel har skapats genom att känslor trycks undan vilket ger ångest och oro och därmed förstörs kroppens och psykets strävanden till reparation då innehavaren så att säga inte är samarbetsvillig utan tvärtom genom försvar motarbetar sin egen hälsa som att bli blind och döv för sig själv. Den du kunde varit, ämnad att bli!

Inga kommentarer

Lämna en kommentar