Vad händer när vi får en kram?

Dec 04 2018

Vad händer egentligen när vi får en kram?

En kram får oss att känna oss älskade, bekräftade och sedda. Att beröra och bli berörd liksom att äta, att amma ett barn mm. utlöser hormonet oxytocin som gör att vi känner oss lugna, trygga och avslappnade.

Vad spelar kramarna för roll för det nyfödda barnet?

Ett litet barn påverkas av alla närmanden eller icke närmanden det upplever och anknytningsprocessen mellan barn och deras första och andra vårdgivare är mycket viktig. Där kramar och kropps­kontakt ingår, skapas ett beröringsband som också skapar känslomässiga band.

Kan man krama ”ikapp” en vuxen som fått lite fysisk kontakt som barn eller hur jobbar man med de problem som eventuellt uppstår?

Ja, eftersom oxytocinet faktiskt även minskar fysisk och psykisk smärta så kan beröringsbrist botas om någon ser och kramar en dagligen. Fysisk beröring gör gott i form av kramar, smekningar men också att bli sedd, mött och erkänd som psykisk människa. I terapi bemöter jag inte någon fysiskt på eget initiativ men kramas, tar i hand som hälsning om min samtalspartner vill och har behov av det. Vad jag själv tar initiativ till är att vara närvarande med förmåga att stanna kvar, se och möta upp oavsett vad som händer i rummet. Så växer en människa i den andres öga och famn.

Kärlek som känsla tar sig många olika former!

Inga kommentarer

Lämna en kommentar