Kul med äventyr?

okt 30 2018

Enligt Tomkins, (1962) finns nio grundaffekter, biologiskt medskickade känsloyttringar. Känsla eller emotion (att röra sig) används synonymt och är hos varje individ förbundet med ett tidigt inlärt handlingsmönster. I varje känsla finns en rörelse och beredskap för handling, grunden i vår personlighet. Att tro att vi kan bortse från känslolivet gör att vi går blinda för våra handlingsmönster som upprepas med automatik. Det är på egen risk att försöka trycka undan känslor!

Otrygghet medför känslor (avsmak, avsky, ilska, ledsnad, rädsla, skam) på den negativa känsloskalan som då de inte förstås och tas omhand av individen kan medföra automatiska handlingsmönster av flykt och försvar som kanske var det som behövdes där och då historiskt sett men inte idag, här och nu. Detta klarar jag inte, det blir mig övermäktigt bäddar för att individen omedvetet drar sig tillbaka, resignerar och stagnerar. Kul? Nej inte i vardagligt liv.

Trygghet medför att individen kan stanna här och nu för att uppleva vad som händer i realtid. Att neutralt bli förvånad över något eller positivt påverkad i glädje och nyfikenhet. Positivt är att detta leder till utveckling och nyskapande i enlighet med egen vilja. Alla kan inte hålla med om att det är ”fulfint” att bli ordentligt överraskad, men vi kan väl vara ense om att det är roligare att någon gång upptäcka något nytt intressant än att agera så jag tvärsäkert har rätt eller fel för den delen.

Saliga äro de nyfikna ty de skola uppleva äventyr. Saliga äro de korkade ty de skall hålla sig flytande.

Välj själv hur du vill ha det!

Inga kommentarer

Lämna en kommentar