Vem går i psykoterapi?

aug 21 2018

 

De människor jag möter i terapi är vanligen de som på något sätt insett en begränsning för sig själva i livet, som de inte vill ha där. De kommer med problemställningar, är klara över att det i deras sätt att tackla livet finns hinder.

Det som återstår att lösa i terapi är vanligen att finna nya personliga sätt att forcera dessa begränsningar genom att tillåta sig själv att ta till andra lösningar. Lösningar som hindras då känslan stoppas, lagras, hindras, glöms bort… Det vill säga att istället för att känna in och lita till den egna känslan och utifrån den välja förhållningssätt så brukas försvar för det som psyket inte mäktar med. Att inte mäkta med att konfronteras med sin egen känsla ger ångest. Ångest kan vara hur jobbigt och skrämmande som helst, men faktiskt är ångest en hjälp för individen. Hjälp i det att signalera att detta är ingen framkomlig väg. Ångest signalerar rent fysiskt att du har ett psyke också, vad säger det dig?

Att som barn bli hållen, omfamnad, mött ger trygghet och skapar möjligheter i det vuxna livet. Att som barn bli avvisad, släppt, utnyttjad ger otrygghet, oförmåga och människan begränsar sig själv utifrån barndomens skeva inställningar.

Den som går i psykoterapi skaffar sig en ny chans till trygghet och möjligheter utifrån sig själv i mötet med en professionell terapeut. Vem vet vad som kan hända?!

Inga kommentarer

Lämna en kommentar