Tillit

jul 17 2018

 

Då besvikelse är något jag inte behärskar inom mig utan ser som något utanför mig som likt tiden bara kommer utan min påverkan, ja då är det svårt med tillit till sig själv och andra. Förväntan innebär något på den negativa känsloskalan.  Skam skuld, avsky, förtärande ilska mfl.

Om jag däremot ser tiden an, den kan medföra både positiva och för mig negativa upplevelse,  jag tar det som det kommer. Jag tror mig om att behärska besvikelsen inom mig och så kan jag bejaka känslor på den positiva känsloskalan. Glädje, nyfikenhet, kärlek mfl.  Världen är i mitt synsätt inte förutbestämd utan blir till för mig i det att och hur jag deltar. Jag har bestämmanderätten i mitt eget liv.

Det är inte hur jag har det utan hur jag tar det som har störst betydelse för mitt välbefinnande.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar