Tilknytning och partnerskap

  Känslan av vem jag är och hur jag förhåller mig till andra grundläggs i relationen eller till en förälder främst men också föräldraparet och andra viktiga vuxna som förekommer under barnaåren. Det finns trygg anknytning där anknytningspersoner gett barnet en känsla av att det går att vara sig själv och få vara med i … Fortsätt läsa Tilknytning och partnerskap