Att dekorera sitt inre

apr 03 2018

 

 

Inre rymd, inre liv och på bilden som att dekorera sitt inre. Vad menas? Som jag uppfattar det är det att skaffa sig möjligheter till att bestämma över sig själv. Att inom sig ha ett eget ”hus” där själv har utrymme att känna sig trygg men inte instängd. Mitt hus står stabilt, ”vargen” kan inte blåsa omkull mitt hus och jag kan komma och gå som jag vill och jag kan bjuda gäster, om jag själv vill.

Att inom sig själv ha tillgång till sig själv genom att varsebli mina känslor/emotioner som kompass för att leva livet på den soliga sidan men också möjligheten att vara så pass stadig att en motgång inte gör att jag går in i mörkret för lång tid. Jag har tillgång till känsla av glädje, sorg, ilska m.fl. känslor vilket gör att jag kan ta hänsyn till mig själv i hur jag agerar i situationen för allas, men till syvende och sist att jag själv kommer hel ur situationen.  Ett rikt inre tror jag betyder att ha uppslag för de flesta situationer, en sorts lösningsförmåga i det att tryggt stå kvar utan risk att det inre rasar.

Utan tillgång till eget hus inuti finns risken att det inre är påvert men döljs av en yta som är rikt dekorerad.  Som ett påskägg som inte innehåller något godis men med ett dekorerat yttre.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar