Affekt, känsla och emotion

mar 13 2018

Kärt barn med många olika benämningar och en differens emellan dem. Affekt är en biologisk signal som kommer med automatik. Vi har samma beteendemönster allihop i förhållande till affekter från början som ren affekt. Silvan Tomkins identifierade nio grundaffekter, andra säger sju… Nedan visas ett klipp från Youtube med Tomkins nio grundaffekter.

https://www.youtube.com/watch?v=_tEJR7HrURQ

Känsla är en inlärd personlig reagens på affekt, inlärd sedan barndom. Några av oss har fått lära oss hur vi benämner och hanterar affekter som känslor, drar nytta av den inneboende känslan som kompass i livet. Det som känns, om det känns igen, ljuger inte det är vägvisaren för fortsatt vägval i livet. Känner jag avsky och äckel så skall jag hålla mig en god bit ifrån det som äcklar mig. Skämd mat skall inte inmundigas! Blir jag arg på någon så skall jag hävda mig, men inte slå ihjäl vedebörande.

Andra har varit tvungna att förneka den egna känslan och fått lära sig ta hänsyn till andras affekter istället, anpassat sig själv. Det anpassade självet har stängt av känslan, förnekar den och eller har inte satt ord på det som känns. Det som inte finns verbaliserat är omedvetet och inte möjligt att använda sig av som att reflektera över eller välja tillvägagångssätt utifrån. Andras sätt att vara styr på det ena eller andra sättet den egna reagensen som försvar. De tre klassiska F:en Fly, Fight, Freeze (Fly, Fäkta, Flat).

Emotion är kombinationen av affekt och känsla. Att lära sig känna, benämna och ta tillvara på affekt för att konstruktivt skaffa ett stabilt emotionellt sätt att leva. Har benämnts som emotionell intelligens, vilket möjliggörs av kunskap om affekter och kännedom om desamma som högst personliga känslor. Detta är trygghet för den emotionellt stabila men också för omgivningen då det går att lita på och till den som har kunskap och förmåga att i situationer använda sig av kunskapen, kompetens.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar