Att hantera egna känslor som förälder handlar om anknytning

nov 21 2017

 

Hur vi själva blivit bemötta under uppväxten spelar stor roll för hur vi själva behandlar våra barn. Vår egen anknytning blir våra barns och det kan ju vara helt fint. Men om vi själva inte fått den hjälp vi behövt riskerar även de egna barnen att råka illa ut. Inte av ondska utan av okunskap och oförmåga. Det är inte möjligt att lära om livet av någon som själv inte har kunskapen. Så här är det! blir till en oreflekterad och automatisk sanning.

Har Du känslan av att Du vill hjälpa Dina barn på ett annat sätt och med annat än vad du själv fick så är vägen dit att skaffa kompetens för något annat.

Föräldravägledning är ett sätt https://psykologisk.no/sp/2017/08/e11/  I vår kvalitative intervjuundersøkelse meldte foreldre om en bedring av relasjonen til egne barn, færre konflikter og bedre kommunikasjon to til fire måneder etter et todagers kurs med emosjons­fokusert foreldre­veiledning, skriver Hilde Bøyum og Signe Hjelen Stige.

Ett annat sätt kan vara att själv skaffa sig en anknytning i vuxen ålder som är trygg nog för att reflektera över sig själv i olika situationer. Här är emotionsfokuserad psykoterapi ett bra alternativ. Att lära sig tackla sina egna känslor så att förmåga till att reflektera, mentalisera över sig själv och situationen är, blir möjlig. https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Folelser/A_takle_dine_egne_folelser/ Barn, ungdom och familjedirektoratet

Att tackla sina egna känslor är att ha dem som utgångspunkt för den egna handlingen i situationen. Att inte svepas med av andras känslostormar och eller av egna inre oreflekterade känslor som visar sig som ångest med påföljande försvar i form av ex. flykt, försvar, bli försvarslös.

Kom ihåg att det är aldrig försent att börja ett nytt liv om Du önskar det.

Inga kommentarer

Lämna en kommentar