Ångest

Ångest Ångest uttrycker sig i kroppen som känsla av oro, rädsla, panik och är något mycket obehagligt men inte farligt. https://psykiskhelse.no/angst  https://psykologisk.no/2015/09/ti-rad-til-deg-som-har-angst/ Få känslor är så starka som just rädsla och behandling av ångest är framgångsrik i det att psykoterapeuten inte utsätter eller utövar påtryckning på patienten utan i samarbete finner lösningar på den problematik … Fortsätt läsa Ångest